Skriv på för bättre turlista!

Nu har ö-råden på Hyppeln, Källö-Knippla och Rörö dragit igång en gemensam namninsamling för att sätta tryck i frågan om färjeförbindelserna.
Tillgängligheten till kommunens öar bör inte bara vara en angelägenhet för befolkningen där.
Så som namninsamlingen är utformad vill ö-råden också visa den positiva kraften, engagemanget hos människorna och det värde som öarna tillför till hela Öckerös kommuns utveckling.

Om du delar uppfattningen kan du skriva på namninsamlingen här:
https://www.skrivunder.com/tre_oars_overlevnad_skriv_pa_for_battre_turlista

Foto: Anna Littorin

Kalender:

1-31 Oktober