Kalender:

Fortsatt arbete för bättre turlista

Onsdag den 25 November överlämnades namninsamlingen för bättre turlista med 932 namnunderskrifter över till kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, likaså skickades den till trafikverket. Det följdes även upp med pressmedelande till media i göteborgsområdet. Nedan kan ni ta del av det pressmeddelande som skickades.
Tack till alla som skrivit under för Nordöarnas fortsatta överlevnad. Nu fortsätter vi tillsammans i Ö-råden arbetet genom kontakt med kommunen och trafikverket.