Bo & leva

Föreningar

Befolkningen på Rörö är aktiv och driver en del föreningar, samtliga föreningar anordnar en rad olika aktiviteter såsom vävning av mattor, bootcamp och naturvandringar. Dessa föreningar och aktiviteter bidrar till både god gemenskap och sammanhållning på ön.

Foto: Anitha Nilsson

Örådet

Örådet är en länk mellan kommunen och öns befolkning. De driver frågor och bevakar befolkningens intressen såsom t.ex. färjetrafiken och div samhällsfrågor. Örådet består av en styrelse som har möten med jämna mellanrum och dessa möten är öppna för allmänheten att närvara vid.

Mail: roro.orad@gmail.com

Rörö IF

Rörö IF är en aktiv och levande idrottsförening som håller igång med diverse aktiviteter för både unga och gamla. T.ex anordnas årligen både simskola och fotbollsträningar för våra barn och ungdomar under sommaren. Ett välbesökt evenemang är Rörödagen som hålls varje år helgen efter midsommar med både lotterier och bouleturnering. Rörö IF äger också en del lokaler som finns tillgängliga för uthyrning samt skolan som kommunen hyr och driver. 

För mer info besök deras facebooksida “Rörö IF” samt hemsida: röröif.se

Foto: rghf.se

Rörö bibliotek- och hembygdsförening

Föreningens mål är att bevara och utveckla hembygdens särart. De har ett mindre museum i parken som kallas “Bygdeboa” som har öppet under sommarmånaderna. De anordnar även naturvandringar och andra aktiviteter. En dag i veckan håller föreningen biblioteket öppet för öns invånare.

Rörö bibliotek- och hembygdsförening

Foto: Anna-Karin Ryberg

Rörö församlingshem

Föreningen äger, förvaltar och ordnar verksamhet i öns församlingshem. Här finns gudstjänst- och samlingssal, föreningslokaler, bibliotek, kök samt övernattningsrum för uthyrning och utställningslokaler.

Församlingshemmet

Foto: SSRS

Sjöräddningssällskapet Rörö – SSRS

Stationen på Rörö grundades år 1917. RS Rörö har flertalet frivilliga besättningsmän som står redo att lämna kaj inom kort, oavsett väder.

SSRS

Foto: Ingemar Beiron

Sionförsamlingen

På ön finns en aktiv pingstförsamling med gudstjänster och barnverksamhet. Församlingen samarbetar med Svenska Kyrkan och har en del gemensamma sammankomster.

Sion

Samhällsfunktioner

Tack vare grundläggande samhällsfunktioner hålls Rörö levande vilket bidrar till att allt från småbarnsfamiljer till pensionärer kan leva och bo här.

Skola & förskola

I Rörö IF.s lokaler driver kommunen förskola och skola upp till tredje klass. Med sina mindre barngrupper lockar skolan till god sammanhållning, en trygg start i livet samt goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper.

Hemsida

Foto: Anna Littorin

Bibliotek

Rörös lilla men välsorterade bibliotek drivs av kommunen i församlingshemmets lokaler. Här kan du hitta litteratur om allt från öns historia till barnböcker. För öppettider se Hemsida